BEZPIECZNA PODRÓŻ Infrastruktura drogowa

oid17

System ogrodzeniowy infrastruktury drogowej i kolejowej posiada aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDiM. Dzięki aprobacie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów KONSPORT jest jedną z nielicznych firm w Polsce, której wyroby są wykorzystywane do zabezpieczeń infrastruktury drogowej.
Podróżując po nowo otwartych autostradach i drogach szybkiego ruchu to właśnie produkty KONSPORT dbają o spokojny i bezpieczny przejazd.

Dzięki aprobacie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów KONSPORT jest jedną z nielicznych firm w Polsce, której wyroby są wykorzystywane do zabezpieczeń infrastruktury drogowej. Podróżując po nowo otwartych autostradach i drogach szybkiego ruchu to właśnie produkty KONSPORT dbają o spokojny i bezpieczny przejazd.

OGRODZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SZLAKI KOMUNIKACYJNE PRZED WTARGNIĘCIEM LUDZI I ZWIERZĄT
Intensywny rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach zajmowanych dotąd przez zwierzęta lub w sąsiedztwie ich naturalnego środowiska. Trasy te często przecinają naturalne szlaki migracji zwierząt, a co za tym idzie są to miejsca, gdzie istnieje ryzyko kolizji. Problem właściwego zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych jest więc bardzo istotny z punktu widzenia ekologii, bezpieczeństwa ruchu oraz kosztów generowanych przez kolizje spowodowane wtargnięciem ludzi lub zwierząt na trasy przeznaczone dla ruchu samochodowego i kolejowego. Z wieloletniego doświadczenia zdobytego przez firmę KONSPORT przy współpracy z podmiotami budującymi oraz zarządzającymi drogami oraz liniami kolejowymi (w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej) wynika, że właściwe wykonanie systemu ogrodzeniowego zasadniczo zmniejsza wysokie koszty związane z odszkodowaniami na rzecz poszkodowanych oraz koszty napraw infrastruktury związanych z zaistniałymi kolizjami ze zwierzętami i ludźmi. Ogrodzenie powinno więc spełniać zadania polegające na zabezpieczeniu przed wtargnięciem osób postronnych i zwierząt, oraz skutecznie naprowadzać na specjalnie do tego celu tworzone przejścia naziemne i podziemne dla zwierząt i ludzi – w tym zakresie system ogrodzeniowy pozostaje jedynym skutecznym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że ogrodzenie powinno spełniać swoje zadania o każdej porze roku, nie powinno powodować uszkodzeń ciała a jednocześnie być trwałym.

PŁOTKI NAPROWADZAJĄCE „KONSPORT”
System płotków naprowadzających firmy KONSPORT zapobiega śmiertelności płazów, gadów i innych małych zwierząt podczas ich migracji, które nasilają się szczególnie w okresie rozrodczym lub latem po ulewnych deszczach. Zmniejszenie umieralności ww. zwierząt jest możliwe dzięki dwóm podstawowym funkcjom, jakie spełniają płotki naprowadzające:
1) płotki blokują przemieszczające się osobniki
2) naprowadzają je na przejścia dając możliwość bezpiecznego przekraczania drogi.
Dzięki zastosowaniu systemu przepustów i płotków naprowadzających,
nie tylko płazy mogą bezpiecznie pokonać drogę. Również kierowcy poruszający się po niej nie są zmuszani do wykonywania niebezpiecznych manewrów w celu ich ominięcia. Płotki naprowadzające należy stosować wraz z systemem
przejść dla zwierząt instalowanych w przepustach w postaci ramp. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość szlaków komunikacyjnych płazom, gadom i innym małym zwierzętom.