Duża działka, mały problem? Ciekawostki

NOWOCZESNE SEGMENTY OGRODZENIOWE filtr

Ogrodzenie to dosyć powszechna rzecz jeżeli chodzi o zabezpieczenie prywatnych, średnich lub małych posesji. Przeważnie, są to tereny o niewielkich rozmiarach, wymagających zaznaczenia granicy własności.

Jak to wygląda w przypadku większej powierzchni? Czy warto ją ogrodzić?

Posiadacze znacznie większych działek, obejmujących kilka hektarów, czasem rezygnują ze stawiania ogrodzenia. Właściciele wychodzą często z założenia, że ich sąsiedzi są zaznajomieni z przebiegiem granic zajętych w okolicy działek. Co więcej, te wielkie powierzchnią działki, często sąsiadują z lasem lub polem, przez co nie dostrzega się potrzeby ich odgradzania. Wiąże się to z kosztami, które wydają się zbędne.

Ogrodzona działka to bezpieczna działka

Co zatem z troską o zdrowie swoich dzieci? Posiadanie dzieci wiąże się z obowiązkiem dbania o ich bezpieczeństwo. Bliskość lasu może stanowić zagrożenie. Dzikie zwierzęta potrafią być niebezpieczne, a dzieci i młodzież często ponosi ciekawość. Biegnąca w popłochu sarna, pomimo raczej łagodnej natury, może wyrządzić krzywdę.

Kolejna kwestia to pobliskie drogi dojazdowe i przelotowe, a także ścieżki leśne. Ruch na tych drogach nie musi być znaczący, by powodować zagrożenie. Nie można mieć pewności, że pojazd, który przejeżdża koło naszej działki, będzie przestrzegał przepisów i jechał uważnie.

Warto pamiętać, że właściciel działki jest odpowiedzialny za wszystko co dzieje się na jego terenie. Osoby przebywające na prywatnym terenie, w razie jakichkolwiek niepożądanych wydarzeń, mogą pociągnąć właściciela do odpowiedzialności. Literą prawa, każda działka, bez względu na rozmiar, powinna zostać oznakowana.

Twoja działka, Twój problem

Jeżeli właściciel nie zdecyduje się postawić ogrodzenia, musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli zwierze lub obca osoba wyrządzi szkodę na prywatnym terenie, będzie w pewnym stopniu usprawiedliwiona. Brak jasno wyznaczonych granic na dużym terenie może być mylące dla nieproszonych gości. Do ich obowiązków nie należy studiowanie planów zabudowy danej okolicy – teren nieogrodzony to także zachęta i przyzwolenie. Praktyka pokazuje, że swoje trzeba oznaczyć, by nie uznano go za niczyje.